Các xóa toàn bộ dữ liệu của Vray next 4.1 để thiết lập lại từ đầu

CỘNG ĐỒNG HỎI – ĐÁPCategory: Vray for SketchUpCác xóa toàn bộ dữ liệu của Vray next 4.1 để thiết lập lại từ đầu
Phan Thức asked 2 years ago

Trong trường hợp bạn không thể render được File sketchup đó, có thể lỗi do setting, do đèn, do vật liệu, các bạn không thể tìm được nguyên nhân tại sao. Thì đây là cách Các xóa toàn bộ dữ liệu của Vray next 4.1 để thiết lập lại từ đầu.
Lưu ý khi dùng cách này mọi thiết lập về setting- đặt đèn, vật liệu.. sẽ bị xóa sạch và phải thiết lập lại từ đầu toàn bộ vray.

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish