Lỗi Failed to checkout vray gui license

CỘNG ĐỒNG HỎI – ĐÁPCategory: SketchUpLỗi Failed to checkout vray gui license
admin asked 4 years ago

B1. Tạo mới 1 email hoặc sử dụng email chưa từng đăng ký tài khoản chaosgroup
B2. Đăng ký mới tài khoản chaosgroup
Đăng ký xong sẽ nhận được 1 email từ chaosgroup. Click ACTIVATE ACCOUNT

B3. Kích hoạch dùng thử 30 ngày
Đăng nhập tài khoản website chaosgroup và truy cập link: https://www.chaosgroup.com/trial/vray-sketchup Bấm Start my trial now

B4. Đăng nhập tài khoản ở localhost:30304
http://localhost:30304/

Xem video hướng dẫn bên dưới:

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish