Lỗi không mở được SketchUp 2018 khi cài VRay 3.6

CỘNG ĐỒNG HỎI – ĐÁPCategory: SketchUpLỗi không mở được SketchUp 2018 khi cài VRay 3.6
admin asked 4 years ago

Nguyen Le Thien Hoa replied 3 years ago

Làm theo hướng dẫn vẫn không khắc fục lỗi được. Vẫn không vào được SketchUP.
Kể cả khi cài xong SketchUP rồi thì cài Vray trước khi cả cài plugin vẫn bị. Có hướng dẫn fải cài trình C++ mới. Tôi vẫn bị như vậy, không thể mở SketchUP sau khi cài Vray. Fải gỡ Vray mới chạy được SketchUP.

Nguyen Le Thien Hoa replied 3 years ago

Đã có kết luận lỗi của tôi. Là file crack bị lỗi. Vì tôi cài Vray xong không crack, mở SketchUP lên thì mở được. Nhưng không biết làm sao để có thể crack tốt Vray.

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish